Dinamo
Dinamo
Ocio e Tempo Libre
Actividades educativas
Medio Ambiente
Act. teatrais musicais
Catálogo Espectáculos
Dinamo nos medios
Novidades
PARA QUEN?

  paraquen

Dende DINAMO Xestión de Actividades Socioculturais, tivemos claro en todo momento que o noso proxecto ía dirixido a todos aqueles axentes que dunha maneira o outra interveñan na organización de actividades no ambito do social e cultural.

   Neste sentido nos últimos 4 anos colaboramos cunha gran variedade de entidades. Gran parte delas seguen cofiando na nosa laboura para a xestión das súas actividades ó longo de todo o ano; ano tras ano.
  • Xunta de Galicia
  • Concellos
  • Centros educativos
  • Bibliotecas
  • Empresa privada
  • Centros Comerciais
  • Hostelería
  • Asociacións
  • Formación para adultos

  Para iso en DINAMO desenvolvemos un estreito traballo en equipo cos nosos clientes para que as nosas actividades se adapten na medida do posible ás súas necesidades e intereses. Desta maneira contamos con propostas xerais e específicas sobre unha gran variedade de contidos pero á hora de levalas a cabo son redefinidas e adaptadas ás condicións e ó contexto onde se van a levar a cabo. 

 

 
professional web site development