Dinamo
Dinamo
Ocio e Tempo Libre
Actividades educativas
Medio Ambiente
Act. teatrais musicais
Catálogo Espectáculos
Dinamo nos medios
Novidades
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 

Actualmente a estructura familiar como se coñecía está a redefinirse na súa totalidade. Co acceso da muller ó traballo, as cada vez máis numerosas familias monoparentais, a emigración masiva do rural cara a cidade, ... as nosas escolas vense na necesidade de adaptar os seus horarios ós novos horarios das familias que conforman o entorno escolar. 

Dentro desta proposta recollemos toda unha serie de servicios educativos que dunha forma ou outra complementan a educación formal. Falamos de Actividades Extraescolares, servicio de asistencia nos comedores, saídas e excursións, escolas de nais e pais, ....

 
professional web site development